Przerwy w pracy

27/05/2021, 12:26

Najbardziej znanym rodzajem przerwy w pracy jest przerwa wynosząca 15 minut. Należy się pracownikom zatrudnionym na umowę i pracy, i jest wliczana do czasu pracy. Mówi o tym art. 134 Kodeksu pracy.

Zakaz konkurencji

07/05/2021, 14:46

Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zrachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak i byłych pracowników, podpisując z nimi umowy o zakazie konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta na czas trwania stosunku pracy, jak i na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę. Zakaz konkurencji uregulowany został w art. 1011 – 1014 Kodeksu pracy

Czy pracodawca może korzystać z prywatnego maila lub telefonu pracownika?

21/04/2021, 09:35

Pracodawca, który dysponuje danymi kontaktowymi do pracownika pozyskanymi podczas rekrutacji, takimi jak np. adres prywatnej poczty elektronicznej czy numer prywatnego telefonu komórkowego, nie może ich wykorzystywać do kontaktów zawodowych z pracownikiem bez jego zgody. Takich wyjaśnień udzielił UODO.

Wypowiedzenie z ustawowym okresem czy porozumienie stron?

09/04/2021, 18:39
Które rozwiązanie umowy o pracę jest korzystniejsze

Plan urlopów

11/02/2021, 10:37
Plan urlopów zawiera wszystkie urlopy wypoczynkowe u danego pracodawcy zaplanowane na cały rok kalendarzowy. Do kiedy trzeba go sporządzić? Czy to jest obowiązek? Co z wnioskiem urlopowym pracownika? Czy trzeba uwzględnić 14-dniowy urlop? Kiedy Kodeks pracy dopuszcza przesunięcie terminu urlopu? Czy można tworzyć plan na okres krótszy niż rok? Jak podać plan urlopów do wiadomości pracowników

KOMUNIKAT Nr 3 dotyczący Wyborów Społecznego Inspektora Pracy

28/09/2020, 11:37
KOMUNIKAT Nr 3 dotyczący Wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Banku Millennium S.A.

KOMUNIKAT Nr 2 dotyczący wyborów Społecznego Inspektora Pracy

21/09/2020, 09:02

KOMUNIKAT Nr 2 dotyczący Wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Banku Millennium S.A.

KOMUNIKAT Nr 1 dotyczący wyborów Społecznego Inspektora Pracy

12/09/2020, 07:40


KOMUNIKAT Nr 1 
dotyczący wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Banku Millennium S.A.