Pokaż menu >

Dołącz do nas

Jesteśmy nowoczesną Organizacją młodych, ambitnych i pełnych energii pracowników Banku Millennium.

Naszym celem jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomiczno-społecznej.

Kontrolujemy przestrzeganie Kodeksu Pracy i zabiegamy o lepsze codzienne warunki pracy.

Pracujemy nad uzyskaniem Pakietu Gwarancji Pracowniczych i przejrzystego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Mamy realny wpływ na tworzenie regulaminów oraz wprowadzanie zmian do istniejącycjh takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Premiowana.

Naszym zadaniem jest powołać do życia w nowych strukturach banku Społecznych Inspektorów Pracy czuwających nad przestrzeganiem przepisów Prawa Pracy i BHP.

Naszym obowiązkiem jest chronić zrzeszonych członków i ich praw.

Jesteśmy Organizacją samorządną, niezależną w swej działalności statutowej od Pracodawcy, administracji państwowej oraz od innych organizacji.

Miej z nami wpływ na otaczające nas warunki pracy. Poprawiaj z nami to co jest jeszcze niedoskonałe, utrzymuj z nami to co już jest dobre i świetnie działa. Miej wpływ na zapisy w wewnętrznych regulacjach Pracodawcy.

Tak to możliwe!

Dowodem jest wieloletnia działalność poparta wieloma sukcesami w byłym Euro Banku.
Dalej zamierzamy wspomagać Was w każdym obszarze, wysłuchać kiedy macie taką potrzebę i  pomagać osiągnąć to co niemożliwe jest w pojedynkę.


Dołącz do nas!

Wypełnij deklarację członkowską NSZZ „Solidarność” i jeszcze dzisiaj wyślij na adres korespondencyjny:


ORGANIZACJA ZAKŁADOWA

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BANKU MILLENNIUM

ul. Sobieskiego 17/11

41-500 Chorzów

z dopiskiem: Deklaracja

(deklaracja do pobrania w dziale Dokumenty).


Pozdrawiamy!
Komisja Zakładowa