Pokaż menu >

Dołącz do nas

DLACZEGO WARTO SIĘ PRZYŁĄCZYĆ?
  • Pracownik nie będący członkiem związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści:
  • "Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę"
  • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw  NSZZ „Solidarności” Banku Millennium powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
  • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy, to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Pracodawca naruszając Twoją godność, spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Banku Millennium.
  • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego.
  • Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego związku.
Bądźmy Solidarni nie tylko w sytuacjach trudnych, ale również wtedy, kiedy kłopoty szczęśliwie nas omijają. Razem możemy skuteczniej walczyć o poprawę bytu, a w sytuacjach trudnych pomóc sobie i naszym kolegom z pracy.

DOŁĄCZ DO NAS!

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym członkiem prześlij wypełnioną deklarację członkowską NSZZ "Solidarność" na poniższy adres korespondencyjny wraz z wypełnionym  wnioskiem o legitymację członkowską by móc korzystać z wielu benefitów dostępnych tylko dla zrzeszonych członków.

Adres korespondencyjny:

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BANKU MILLENNIUM
ul. Sobieskiego 17/11
41-500 Chorzów
z dopiskiem: Deklaracja
Skontaktuj się z nami
Kontakt
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BANKU MILLENNIUM

40-286 Katowice
ul. Floriana 7
tel: 536 904 804
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00)
Adres korespondencyjny:
41-500 Chorzów
ul. Sobieskiego 17/11
Nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0247 5560