Pokaż menu >

Dołącz do nas

Jesteśmy nowoczesną Organizacją młodych, ambitnych i pełnych energii pracowników Banku Millennium.

Naszym celem jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomiczno-społecznej.

Kontrolujemy przestrzeganie Kodeksu Pracy i zabiegamy o lepsze codzienne warunki pracy.

Pracujemy nad uzyskaniem Pakietu Gwarancji Pracowniczych i przejrzystego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Mamy realny wpływ na tworzenie regulaminów oraz wprowadzanie zmian do istniejącycjh takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Premiowana.

Naszym zadaniem jest powołać do życia w nowych strukturach banku Społecznych Inspektorów Pracy czuwających nad przestrzeganiem przepisów Prawa Pracy i BHP.

Naszym obowiązkiem jest chronić zrzeszonych członków i ich praw.

Jesteśmy Organizacją samorządną, niezależną w swej działalności statutowej od Pracodawcy, administracji państwowej oraz od innych organizacji.

Miej z nami wpływ na otaczające nas warunki pracy. Poprawiaj z nami to co jest jeszcze niedoskonałe, utrzymuj z nami to co już jest dobre i świetnie działa. Miej wpływ na zapisy w wewnętrznych regulacjach Pracodawcy.

Tak to możliwe!

Dowodem jest wieloletnia działalność poparta wieloma sukcesami w byłym Euro Banku.
Dalej zamierzamy wspomagać Was w każdym obszarze, wysłuchać kiedy macie taką potrzebę i  pomagać osiągnąć to co niemożliwe jest w pojedynkę.


Dołącz do nas!

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym członkiem prześlij wypełnioną deklarację NSZZ "Solidarność" członkowską aby mieć pewność, że Komisja Zakładowa działająca w Banku Millennium będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą.

 

Adres korespondencyjny:


ORGANIZACJA ZAKŁADOWA

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BANKU MILLENNIUM

ul. Sobieskiego 17/11

41-500 Chorzów

z dopiskiem: Deklaracja

(deklaracja do pobrania w dziale Dokumenty).DLACZEGO WARTO SIĘ PRZYŁĄCZYĆ?

 • Pracownik nie będący członkiem związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści:
  "Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę"
   
 • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw  NSZZ „Solidarności” Banku Millennium powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
   
 • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy, to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
   
 • Pracodawca naruszając Twoją godność, spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Banku Millennium.
   
 • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego.
   
 • Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego związku.

Bądźmy Solidarni nie tylko w sytuacjach trudnych, ale również wtedy, kiedy kłopoty szczęśliwie nas omijają. Razem możemy skuteczniej walczyć o poprawę bytu, a w sytuacjach trudnych pomóc sobie i naszym kolegom z pracy.

Pozdrawiamy

Komisja Zakładowa
Marzena, Ola, Magda, Monika i Piotr