Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

03/08/2021, 09:55

W świetle prawa skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe. Może się to odbyć na podstawie decyzji pracodawcy ale tylko w określonych okolicznościach. Skrócenie okresu wypowiedzenia może być również decyzją podjętą w drodze porozumienia stron stosunku pracy zarówno z inicjatywy pracodawcy jak i pracownika.

Skrócenie okresu wypowiedzenia - decyzja pracodawcy

Pracodawca ma możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, ale tylko w  przypadku 3-miesięcznego okresu (dotyczy to więc osób zatrudnionych przez co najmniej 3 lata u danego pracodawcy). Jest on wtedy zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowania. Jego kwota to wartość wynagrodzenia za pozostałą część czasu wypowiedzenia.

W przypadku chęci skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, należy wziąć pod uwagę art. 36(1) Kodeksu pracy. Mówi on, że pracodawca ma możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu do maksymalnie jednego miesiąca, ale jedynie kiedy powodem jest:

- ogłoszenie upadłości pracodawcy,

- likwidacja zakładu pracy bądź

- inna przyczyna niedotycząca pracownika.

 

Pracodawca, który zamierza skrócić okres wypowiedzenia, musi złożyć oświadczenie razem z wypowiedzeniem umowy - nie można tego zrobić później. Jeśli okres zostanie skrócony, pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania za resztę okresu wypowiedzenia. Dni te wliczane są do okresu zatrudnienia, ale nie do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

 

Przykład 1.

Pracownik 31.05.2021 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. 30.06.2021 r. upływa termin trzech lat zatrudnienia u danego pracodawcy, w związku z czym okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Pracodawca może skrócić ten okres maksymalnie do jednego miesiąca, ale musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie za pozostały okres wypowiedzenia.

 

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Umowa o pracę ulega rozwiązaniu, gdy minie skrócony okres wypowiedzenia - dlatego ostateczny termin wypłaty odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia to ostatni dzień pracy. Zaniedbanie tej obligacji wiąże się z karą grzywny zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu pracy - od jednego tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych.

 Odszkodowania nie oskładkowuje się, ale trzeba je opodatkować - z tego powodu pracodawca musi uiścić zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia - porozumienie stron

Pracownik razem z pracodawcą mają prawo do wspólnego ustalenia krótszego okresu wypowiedzenia, niezależnie od długości przysługującego okresu wypowiedzenia. Nie oznacza to jednak, że umowa o pracę będzie rozwiązana za porozumieniem stron - zostaje zachowany tryb rozwiązania za wypowiedzeniem, co reguluje artykuł 36 § 6 Kodeksu pracy.

 

Wówczas nie obowiązuje ograniczenie dotyczące minimalnego czasu trwania wypowiedzenia - strony mają możliwość umówienia się na dowolny termin jego zakończenia (może potrwać nawet kilka dni). Umowę o skróceniu okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron mogą zawrzeć w dowolnie wybranej chwili trwania rzeczonego okresu.

 

Tryb z art. 36 § 6 Kodeksu pracy oznacza, że nie przyznaje się tu uprawnień takich, jak przy skracaniu okresu z decyzji pracodawcy - dlatego też pracownik nie ma prawa do odszkodowania, a skrócony okres nie zostanie wliczony do stażu.

 

Przykład 2.

Pracownik 31.05.2021 r. złożył pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. Jego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Od 1.07.2021 r. rozpoczyna pracę u nowego pracodawcy, jednak chciałby, żeby jego stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą zakończył się wcześniej. W takim przypadku pracownik może z pracodawcą podpisać umowę o skróceniu okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe, jednakże zazwyczaj przy wystąpieniu określonych okoliczności. Jego inicjatorem może być zarówno pracodawca jak i pracownik. Jednak to obie strony muszą wyrazić zgodę na warunki rozwiązania umowy w trybie porozumienia stron.Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Skontaktuj się z nami
Kontakt
ORGANIZACJA ZAKŁADOWA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BANKU MILLENNIUM

40-286 Katowice
ul. Floriana 7
tel: 536 904 804
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00)
Adres korespondencyjny:
41-500 Chorzów
ul. Sobieskiego 17/11
Nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0247 5560