Zakaz konkurencji
Czy pracodawca może korzystać z prywatnego maila lub telefonu pracownika?
Wypowiedzenie z ustawowym okresem czy porozumienie stron?
Plan urlopów
Zorganizowani mają lepiej
Obowiązek konsultacji z organizacją związkową przy zamiarze zwolnienia pracownika
Informacje
SIP
W 2015 roku w Eurobank S.A. została powołana Społeczna Inspekcja Pracy.  Kadencja społecznych inspektorów pracy trwa 4 lata i miała zakończyć się w grudniu 2019 r. Wtedy również miała kończyć się kadencja społecznych inspektorów pracy wybranych w wyborach uzupełniających w 2018 r. 
Dla funkcjonowania społecznej inspekcji pracy nie bez znaczenia był fakt, że z dniem 1 października pracownicy Eurobank S.A. stali się pracownikami Banku Millennium S.A. Co prawda ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy nie reguluje funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w przypadku przejęcia pracodawcy przez innego pracodawcę jednakże czuliśmy się w obowiązku podjąć stosowne kroki zapewniające zachowanie nie naruszające prawa. Tak więc zważywszy na zmianę pracodawcy działalność społecznej inspekcji pracy została zakończona wraz z fuzją prawną obu banków.

26 września 2020 r. odbyły się nowe wybory SIP w Banku Millennium S.A.
Zorganizowani mają lepiej
Podstawowy
Harmonogram spotkań
Skontaktuj się z nami
Kontakt
ORGANIZACJA ZAKŁADOWA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BANKU MILLENNIUM

40-286 Katowice
ul. Floriana 7

tel: 536 904 804

Adres korespondencyjny:
41-500 Chorzów
ul. Sobieskiego 17/11Nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0247 5560