Legendia

18/06/2021, 10:33

Specjalna oferta tylko dla członków NSZZ „Solidarność” na sezon 2021

 vouchery jednodniowe - 45 zł Przyjmujemy zapisy na bilety do Legendii do 12 sierpnia - czwartek.


Więcej informacji oraz zapisy przyjmowane są: kontakt@zzbankmillennium.pl tel. 536 904 804

Vouchery są dystrybuowane przez:
OM NSZZ SOLIDARNOŚĆ Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego