Pokaż menu >

Komisja Zakładowa

Przewodnicząca

Marzena Tabor

Tel. 796 904 234

Z-ca Przewodniczącej

Aleksandra Cel

Tel. 602 305 096


Z-ca Przewodniczącej

Magdalena Zarzecka

Tel. 790 555 325

Z-ca Przewodniczącej

Monika Harasimiuk

Tel. 517 647 404


Z-ca Przewodniczącej
Piotr Lewandowski

Tel. 691 704 249