Pokaż menu >

Komisja Międzyzakładowa

Jesteśmy nowoczesną Organizacją młodych, ambitnych i pełnych energii pracowników Banku Millennium.

Naszym celem jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy sytuacji ekonomiczno-społecznej.
Kontrolujemy przestrzeganie Kodeksu Pracy i zabiegamy o lepsze codzienne warunki pracy.

Mamy realny wpływ na tworzenie regulaminów oraz wprowadzanie zmian do istniejących takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Premiowana.

Naszym zadaniem jest powoływać do życia w strukturach banku Społecznych Inspektorów Pracy czuwających nad przestrzeganiem przepisów Prawa Pracy i BHP.

Naszym obowiązkiem jest chronić zrzeszonych członków i ich praw.

Jesteśmy Organizacją samorządną, niezależną w swej działalności statutowej od Pracodawcy, administracji państwowej oraz od innych organizacji.

Miej z nami wpływ na otaczające nas warunki pracy. Poprawiaj z nami to co jest jeszcze niedoskonałe, utrzymuj z nami to co już jest dobre i świetnie działa. Miej wpływ na zapisy w wewnętrznych regulacjach Pracodawcy.

Tak to możliwe!

Dowodem jest wieloletnia działalność poparta wieloma sukcesami w byłym Euro Banku.
Dalej zamierzamy wspomagać Was w każdym obszarze, wysłuchać kiedy macie taką potrzebę i  pomagać osiągnąć to co niemożliwe jest w pojedynkę.


Marzena Tabor
Przewodnicząca
Aleksandra Cel
Z-ca Przewodniczącej
Magdalena Zarzecka
Z-ca Przewodniczącej
Monika Harasimiuk
Z-ca Przewodniczącej
Piotr Lewandowski
Z-ca Przewodniczącej
Skontaktuj się z nami
Kontakt
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BANKU MILLENNIUM

40-286 Katowice
ul. Floriana 7
tel: 536 904 804
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00)
Adres korespondencyjny:
41-500 Chorzów
ul. Sobieskiego 17/11
Nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0247 5560