Pokaż menu >

Poznaj nas

Związek zawodowy to masowa organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Celem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomiczno-społecznej. Związki kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy i zabiegają o lepsze warunki pracy dla pracowników.


Związek zawodowy
(według ustawy) jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw. Jest on niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.


Dołącz do nas!

Popraw swoje warunki pracy i zachęcaj jak największą ilości kolegów z pracy do dołączenia. Im więcej nas tym większy wpływ będziemy mieć na poprawę warunków pracy.

Wypełnij deklarację członkowską NSZZ „Solidarność” i jeszcze dzisiaj wyślij na adres korespondencyjny:


ORGANIZACJA ZAKŁADOWA

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BANKU MILLENNIUM


Ul. Sobieskiego 17/11

41-500 Chorzów

z dopiskiem: Deklaracja

(deklaracja do pobrania w dziale Dokumenty).


Pozdrawiamy!