KOMUNIKAT Nr 1 dotyczący wyborów Społecznego Inspektora Pracy

12/09/2020, 07:40


KOMUNIKAT Nr 1 
dotyczący wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Banku Millennium S.A.

 

W związku z planowanymi wyborami na

Społecznego Inspektora Pracy

w Banku Millennium S.A.

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Banku Millennium

oraz

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 80 przy Banku Millennium S.A.
Mobilnych Doradców ds. Wierzytelności
informuje, że:

od dnia 14 września 2020 do dnia 18 września 2020 do godziny 12:00
zbiera kandydatury na stanowisko SIPa.

Kandydatura musi być zgodna z §2 i §3 Regulaminu Wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Banku Millennium oraz zgodna z art.5 pkt.1 i pkt.3 Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.

 

Kandydatury będą przyjmowane jednocześnie na dwa adresy mailowe:
kontakt@zzbankmillennium.pl i kontakts80millennium@gmail.com

WAŻNE: decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia

 

Zgodnie z §10 pkt.3 regulaminu wyborów, termin wyborów ogłoszony będzie po zamknięciu listy kandydatów. Zostanie ogłoszony na stronie Organizacji Zakładowych
https://www.zzbankmillennium.pl/ i https://solidarnosc80bankmillennium.pl/

 
2_REGULAMIN_wyborow_SIP_w_Banku_Millennium_S.A._.pdf