ZFŚS

11/02/2020, 23:47
Trwają wspólne prace nad Regulaminem ZFŚS  i katalogiem świadczeń socjalnych.

Naszym celem jest dojście do porozumienia w sprawie oczekiwanego przez pracowników Banku Millennium dofinansowania do wypoczynku urlopowego. Ponieważ do obecnej chwili nie mamy porozumienia w powyższej kwestii Pracodawca zdecydował o wstrzymaniu również kart Multi Sportu.

 

Jednakże mimo braku porozumienia cieszymy się, że Zarząd Banku Millennium wziął pod uwagę nasze prośby wyrażone podczas spotkań negocjacyjnych odnośnie możliwości dalszego korzystania z kart Multi Sportu i ponownie uruchomił możliwość z ich korzystania.

 

Istotnym elementem są również spotkania świąteczne i źródło jego finansowania z funduszu socjalnego. Imprezy świąteczne to bardzo ważna inicjatywa i wieloletnia kultura organizacyjna Banku Millennium jednak oczekujemy, aby były one finansowane z innych środków Pracodawcy.

Dziękujemy za Waszą cierpliwość i wyrozumiałość, za ogrom codziennego wsparcia.
Zachęcamy do kontaktu, wyrażania opinii i sugestii.

 

Wasza Komisja Zakładowa

 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. Fundusz Socjalny jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców z jednostek budżetowych i samorządowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) oraz pozostałych, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Środki finansowe pochodzą z odpisów, których wysokość jest ściśle określona.

Środkami z ZFŚS Pracodawca tylko administruje. To po uzgodnieniu z Organizacjami Związkowymi zapada decyzja na co je wykorzysta.

Jednak ustawa o ZFŚS reguluje ten obszar działalności, określa na co przykładowo pieniądze mogą być wykorzystywane. W związku z tym, ze ustawa nie wymienia wszystkich możliwości, często dochodzi do nieprawidłowego spożytkowania środków finansowych.

Fundusze, zgromadzone przez pracodawcę na Fundusz Socjalny, powinny być spożytkowane na pomoc socjalną, świadczenia socjalne dla wszystkich pracowników lub dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej.

Fundusz Socjalny może być wykorzystany przykładowo na:

- świadczenie urlopowe czyli dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci,

- zapomogę dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, chorującego na przewlekłe choroby, opiekującego się niepełnosprawnymi dziećmi, posiadającego wielodzietne rodziny lub samotnie wychowującego dzieci,

- dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym,

- organizowanie paczek żywnościowych dla dzieci lub z okazji świąt,

- od niedawna pieniądze z funduszu socjalnego można przeznaczyć również na dofinansowanie lub tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.