Spotkanie szkoleniowe Społecznych Inspektorów Pracy

20/12/2018, 14:53
W dniu 15. grudnia br. (sobota) w Warszawie odbyło się pierwsze z cyklu spotkań szkoleniowych dla ponad 30 nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy działających od października w Eurobanku.
Warsztaty zostały zorganizowane przez fundację COZZ (Centrum Organizowania Związków Zawodowych) dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej.

Spotkanie było szansą do zgłębienia wiedzy na temat działalności SIPów, szczegółowego omówienia ustawy o społecznej inspekcji pracy, wymiany doświadczeń z regionów, dyskusji panelowych odnośnie szeroko pojętego organizowania się. W ramach warsztatów wypracowaliśmy kompleksowy plan działania na najbliższe miesiące oraz action plan zmierzający do zagwarantowania pracownikom wypłaty dodatkowych odpraw pracowniczych wykraczających poza zapisy wynikające z kodeksu pracy.

Dzięki obecności członków Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność pojawiła się również okazja do rozmowy na temat bieżącej działalności związku - planach na przyszłość - również tych związanych z samą fuzją z bankiem Millennium - oraz funkcjonowania struktur związkowych pod szyldem nowego pracodawcy.

Nasz Zespół: ZSIP Tomasz Wlazeł

Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy został nasz kolega, pracownik euro banku z 12 letnim stażem - Tomasz Wlazeł.
Na co dzień pracuje w oddziale w Pabianicach na stanowisku Managera oddziału bankowego. Tomek będzie do końca kadencji pomagał sipom w pracy na rzecz poprawy warunków pracy, w zakresie uprawnień sip.

Chcielibyśmy przybliżyć postać Tomka, my znamy Go dobrze - teraz czas byście poznali Go i Wy.

Tomek to eurobankowiec, lubiący swoją pracę i zespół. Managerem jest od 8 lat. Lubi biegać, interesuje się sportem i filmem. Wartością nadrzędną jest dla Niego rodzina. Będąc sipem chce realnie zmieniać i poprawiać miejsce i warunki pracy. Jest ambitny, zaangażowany i sumienny. 

Tomek będzie współpracował z zespołem 31 osobowym Społecznych Inspektorów Pracy.

Zadbają oni o komfort pracy wszystkich pracowników. To z nimi możecie się kontaktować w każdej sprawie.

Ostatnie

11 Luty 2020

ZFŚS

24 Styczeń 2020

KOMUNIKAT 2/2020