POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

24/01/2020, 20:01
2 stycznia 2020 r. Bank Millennium zawiadomił naszą organizację o zamiarze zwolnień grupowych.
Do dnia wczorajszego trwały negocjacje i ostatecznie Pracodawca zaakceptował większość postulatów z projektu porozumienia jakie mieliśmy okazję przygotować.
Wieloletnie doświadczenie Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Banku Millennium, szeroka pomoc i ścisła współpraca z Krajową Sekcją Bankowców po wielogodzinnych negocjacjach zaowocowała podpisaniem w dniu dzisiejszym tj. 24 stycznia br. jednego z najkorzystniejszych na rynku finansowym pakietu odpraw.
 
Zwolnieniami grupowymi zostanie objęte 260 osób w terminie od 01.02.2020 do 31.03.2020 w różnych grupach zawodowych.

Zostały ustalone na wysokim poziomie odprawy dla pracowników, odprawy zdecydowanie wykraczające poza gwarancje ustawowe, gdzie kwota bazowa w wysokości 6 tysięcy złotych jest wielokrotnością uzależnioną od stażu pracy zwalnianego pracownika.
Pracodawca przyjął również nasz postulat w ramach świadczeń niepieniężnych i obejmie zwolnionych pracowników świadczeniem w postaci prywatnej opieki medycznej w okresie 6-mcy od zwolnienia.

Jako Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Banku Millennium wyrażamy ogromne zadowolenie z przeprowadzonych wspólnych negocjacji, a przede wszystkim z wypracowanych warunków zwolnień grupowych.