CZY KORZYSTASZ JUŻ ZE ZNIŻEK?

15/11/2019, 11:39

Należysz do Organizacji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Banku Millennium?


Korzystaj ze zniżek.

Stacja LOTOS


 - paliwo taniej nawet do 15 groszy/litr,

- 10% zniżki na oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt

 - 15% zniżki na usługi myjni


PZU

- 10% zniżki na ubezpieczenia w PZU (Auto, Dom, NW i inne).

 

Każdy członek Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Banku Millennium może ubiegać się o elektroniczną legitymację związkową i o kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo, na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima.  

 

Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne.
Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł. 

 

 

Inne korzyści posiadania legitymacji związkowej.

 

Posiadanie legitymacji ułatwia korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez NSZZ Solidarność, przede wszystkim umożliwia szybszy i wygodniejszy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej przysługującej członkom związku.

Właściciel elektronicznej legitymacji związkowej, chcąc skorzystać z pomocy związkowego prawnika, nie musi mu przedstawiać pisma potwierdzającego przynależność związkową, wystawionego przez organizację związkową Solidarność.

Dzięki legitymacji możliwe jest także uzyskanie porady prawnej w innym regionie NSZZ Solidarność. 

 

Dzięki elektronicznej legitymacji członkowie NSZZ Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność".

 

Aby uzyskać dostęp do w/w programu wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ „Solidarność” na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

 

O czym należy pamiętać?

 

- zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,

- właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,

- zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,

- z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

 

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka?

 

- PZU Auto: AC, OC, NNW Max

- PZU Dom

- PZU NNW - ogólne, umowy indywidualne i rodzinne

- PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika

- PZU Wojażer

 

Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze.  

 

Aby założyć kartę rabatową LOTOS  wystarczy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wnioskiem o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Związkowej i przesłać na adres korespondencyjny organizacji:

 

Organizacja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” Banku Millennium

41-500 Chorzów, ul. Sobieskiego 17/11

Wnioski do pobrania dostępne na stronie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/legitymacja_lotos.html

 

 

 

 

Pamiętaj o regularnym opłacaniu składki członkowskiej.